OHS3M

Oral History System for Memory Management (OHS3M)

Sistem Pengurusan Memori Sejarah Lisan

OHS3M akan berfungsi sebagai platform terpusat untuk menyelaraskan proses dokumentasi sejarah lisan, menghasilkan organisasi yang lebih baik dan keupayaan carian. OHS3M akan memperkasakan penyelidik, ahli sejarah dan pihak berkepentingan dengan menyediakan antara muka mesra pengguna untuk penerokaan, analisis dan kerjasama yang mudah.

OHS3M merupakan sebuah projek tajaan Kelab The Analyst, UiTM Cawangan Johor
Koleksi

User LoginOHS3M

Sistem Pengurusan Memori Sejarah Lisan (OHS3M)
Memperkasa pengumpulan dan pemeliharaan sejarah lisan yang cekap, memastikan kebolehcapaian jangka panjangnya dan mencegah kehilangan pengetahuan yang berharga.

Hubungi

admin@OHS3M.com

OHS3M 2024 | Dibangun oleh The Analyst, UiTMJ. Hakcipta Terpelihara.